Oudere schoolgebouwen vragen om aanpassingen

De komende jaren groeit de noodzaak in het voortgezet onderwijs om de huisvesting aan te passen. Dat heeft te maken met de ouderdom van veel gebouwen, zo blijkt uit het derde benchmarkonderzoek van VOS/ABB’s huisvestingspartner HEVO. Lees verder

HEVO noemt de 6,4 die mensen in het voortgezet onderwijs gemiddeld aan schoolgebouwen geven ‘niet goed’, maar een relativering is hier volgens het bureau op zijn plaats. De laatste jaren is er veel discussie over de kwaliteit van de gebouwen, onder meer vanwege het binnenklimaat.

Uit het benchmarkonderzoek vloeit vooral het advies van HEVO voort om te kijken hoe het zit met de energiekosten. In veel oudere gebouwen kan het energieverbruik hoog zijn. Maatregelen voor een betere energiehuishouding verdienen zich niet alleen terug, maar leiden vaak ook tot beter binnenklimaat, benadrukt HEVO.

Een opmerkelijke uitkomst van het benchmarkonderzoek is dat veel scholen niet weten wat zij aan energie betalen. Dat geldt ook voor het –minder kostbare- waterverbruik.

Een andere uitkomst is dat vo-scholen naast de lumpsumfinanciering voor personeel en materieel aanzienlijke inkomsten genereren uit andere bronnen, zoals overige overheidsbijdragen en subsidies, andere publieke inkomsten, ouderbijdragen en verhuur.

Het rapport van het benchmarkonderzoek kan worden aangevraagd bij marktdomeinleider Willem Adriaanssen van HEVO: 073-6409511, willem.adriaanssen@hevo.nl

Scholen die mee willen doen aan het vervolg van het benchmarkonderzoek van HEVO, kunnen ook contact opnemen met Adriaanssen of mailen naar benchmark@hevo.nl.