Krimp: laat ouders meedenken over samenwerking

Als schoolbesturen in krimpgebieden willen dat scholen gaan samenwerken, moet daarover een peiling worden gehouden onder ouders. Daarvoor pleiten de Vereniging Openbaar Onderwijs en de ouderorganisaties voor katholiek onderwijs en voor bijzonder onderwijs op algemene grondslag.

Ze reageren in een brief aan de Tweede Kamer op de beleidsvisie op krimp die staatssecretaris Sander Dekker van OCW woensdag presenteerde. Ze zijn blij dat hij het advies van de Onderwijsraad naast zich neerlegt om alle basisscholen met minder dan 100 leerlingen te sluiten.

Maar ze hebben ook kritiek. Ze vinden dat Dekker te weinig aandacht heeft voor de rol van de ouders. ‘Het verdient de sterke aanbeveling’, zo schrijven de ouderorganisaties, ‘om op elke locatie (…) waar naar een oplossing voor de toekomst wordt gezocht, van samenwerking tussen scholen tot aanpassing van het bestaande aanbod, dat steevast begonnen wordt met een peiling onder ouders.’ Ze willen dat daarbij niet alleen de ouders worden betrokken die al kinderen op de betrokken scholen hebben, maar ook toekomstigeĀ ouders.

In de brief staat verder dat ouders in de regio moeten worden voorgelicht over en betrokken bij plannen om scholen met elkaar te laten samenwerken. ‘Hierbij kan de implementatie van medezeggenschap passend onderwijs als goed voorbeeld worden gebruikt. In elk samenwerkingsverband worden informatiebijeenkomsten georganiseerd en door gebruik te maken van bestaande voorzieningen, zoals het Ouderinformatiepunt 5010, kunnen individuele ouders op elk moment met hun vragen terecht.’