Ouders na dood zoon: verplicht incidentenregistratie

De ouders van Tim Ribberink, die na stelselmatige pesterijen een einde aan zijn leven heeft gemaakt, vinden dat scholen moeten worden verplicht incidenten te registreren. VOS/ABB benadrukt op grond van de kernwaarden van het openbaar onderwijs, waarin respect en normen en waarden centraal staan, dat aandacht voor de negatieve gevolgen van pesten essentieel is voor een gezonde ontwikkelingen van leerlingen. Lees verder

De 20-jarige Tim liet een briefje achter. Daarin schreef hij onder de aanhef 'Lieve pap en mam' dat hij het niet meer zag zitten, omdat hij zijn hele leven al werd 'bespot, getreiterd en buitengesloten'. De ouders besloten de tekst op te nemen in de rouwadvertentie, wat veel emoties en media-aandacht losmaakte.

In een verklaring die pastor en rouwbegeleider Marinus van den Berg tijdens een persconferentie namens de ouders voorlas, komt onder meer het wetsvoorstel aan de orde voor een verplichte incidentenregistratie in het onderwijs: 'Alleen door eenduidige registratie is landelijk onderzoek naar incidenten in het onderwijs mogelijk. Informatie over de aard en de omvang van incidenten is nu vaak gebrekkig. Ook is er behoefte aan duidelijke definities van incidenten. Bijvoorbeeld wat er wordt verstaan onder grove pesterijen en wat een scheldpartij is', zo staat in de verklaring.

De ouders willen dat de incidentenregistratie verplicht wordt in het basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Ze richten hun oproep aan het nieuwe kabinet en de Eerste en Tweede Kamer. In de loop van dit schooljaar moet duidelijk worden of de verplichte incidentenregistratie er komt.

De PO-Raad, VO-raad en MBO Raad hebben er onlangs in een brief aan de Vaste Kamercommissie voor OCW op aangedrongen niet akkoord te gaan met het wetsvoorstel. De sectororganisaties zeggen dat verplichte registratie tot onnodige bureaucratie leidt, die het onderwijs alleen maar tijd en geld kost. De meeste scholen hebben volgens de briefschrijvers voldoende aandacht voor veiligheid en houden al bij welke incidenten er plaatsvinden.

VOS/ABB benadrukt op grond van de kernwaarden van het openbaar onderwijs, waarin respect en normen en waarden centraal staan, dat aandacht voor de negatieve gevolgen van pesten essentieel is voor een gezonde ontwikkelingen van leerlingen. Een verplichte incidentenregistratie kan hierbij helpen, mits de registratie geen doel op zich wordt. Het is bovendien belangrijk dat scholen inhoudelijk en financieel worden ondersteund om een goede registratie mogelijk te maken en in het onderwijs te sturen op positief gedrag.

NOS op 3 besteedde dinsdagavond naar aanleiding van de dood van Tim aandacht aan pesten op school.