Ouders willen streng beleid (voor andermans kinderen)

Ouders verwachten dat de school stevige regels stelt. Als een docent hun eigen kind straf geeft, is hun steun voor een stevige lijn echter niet vanzelfsprekend. Dit blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) naar ouderbetrokkenheid. Lees verder

Het belang van een goede relatie tussen school en ouders wordt breed in de samenleving gedeeld. Leerlingen presteren beter als ouders en school samenwerken en het zorgt voor een plezierig en veilig leerklimaat voor iedereen. Het SCP-onderzoek bevestigt dit.

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW benadrukt op de website van het ministerie dat leerlingen beter presteren als hun ouders en school met elkaar samenwerken. ‘Alleen met een goede betrokkenheid van ouders bij de school komen we van goed tot excellent onderwijs’, aldus Dekker.

VOS/ABB-enquêtes educatief partnerschap
Het ministerie werkt met verschillende onderwijsorganisaties, waaronder VOS/ABB, aan meer ouderbetrokkenheid. In dit kader heeft VOS/ABB twee enquêtes voor respectievelijk leraren en ouders ontwikkeld, waarmee de mate van educatief partnerschap in kaart kan worden gebracht. De enquêtes worden zeer binnenkort op deze website gepubliceerd.

Scholen en besturen die op zoek zijn naar informatie en advies over educatief partnerschap, kunnen contact opnemen met beleidsmedewerker Simone Baalhuis van VOS/ABB: 06-11724058, sbaalhuis@vosabb.nl.