Over Onderwijs jaargang 5 nummer 1

Maria Van Der Hoeven

Maria van der Hoeven komt na 22 januari graag terug om haar karwei af te maken – ook als het onderwijs er in de volgende kabinetsperiodefinancieel weinig of niets bij krijgt. ‘Laten we nou toch eens ophouden met net te doen alsof regeren alléén maar gaat om steeds meer geld uitgeven!’

Luc Stevens

Er is iets fundamenteel mis met het onderwijssysteem. En zolang het kernprobleem niet wordt aangepakt, kan de politiek van alles roepen over normen en waarden bij de jeugd, maar die zullen niet beklijven. Dat betoogt orthopedagoog prof. dr. Luc Stevens.

Paul Jungbluth

Het kabinet Balkenende had niets met multicultureel onderwijs.Anderzijds dacht Nederland lange tijd te romantisch over de multiculturele samenleving. ‘Alsof het iets vrolijks en feesteljks is. Maar er zitten natuurlijk ook zeer problematische kanten aan.’ Dr. Paul Jungbluth van het ITS over de multiculturele toekomst.

Nieuwkomers in de politiek

Door de snelle val van het kabinet kregen de nieuwelingen in de Tweede Kamer niet de kans zich optimaal te presenteren aan het onderwijsveld. De meesten krijgen echter een herkansing. Wie gaan de komende periode de toon aangeven? En waar zitten de verborgen talenten op de kieslijsten voor de aankomende verkiezingen?

Tweede fase

‘Ruimte laten en keuzes bieden in de tweede fase havo en vwo’, zo heet het pakket voorstellen dat demissionair minister Van der Hoeven het land in heeft gestuurd. Doel: de tweede fase moet voor scholen beter te organiseren zijn en voor leerlingen beter te doen. Is er iets nieuws onder de zon?