Over Onderwijs jaargang 5 nummer 2

Minder vrijheid, meer geld

De kiezer heeft gesproken, er kan weer worden geregeerd. Maar hoe? Over Onderwijs vroeg het aan Kitty Kwakman, verbonden aan de Universiteit Twente; Leo Prick, psycholoog en columnist voor NRC Handelsblad; en Jaap Dronkers, hoogleraar sociale ongelijkheid aan het Europese Universitair Instituut in Florence. 

De nieuwe minister van onderwijs

Wie is de meest geschikte kandidaat om onderwijsminister Maria van der Hoeven op te volgen? En welke zaken moet hij of zij als eerste aanpakken? ‘We hebben behoefte aan een sterke minister die zich niet met een fooi laat afschepen.’

Collegiale consultatie

Met het project ‘collegiale consultatie’ kunnen schoolleiders coaching krijgen van een daarvoor getrainde collega-schoolleider. Vestigingsmanager Bob Brinkhof en zijn coach Arie Korevaar vertellen over hun ervaringen. Brinkhof: ‘Ik wilde een goede sparring partner. De uiteindelijke beslissing neem ik zélf wel.’

Functiedifferentiatie

Door differentiatie kent de school over vijf jaar talloze beroepen. Zowel in het basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs wordt momenteel geëxperimenteerd met functiedifferentiatie. ‘Het is geen garantie dat iedereen opbloeit. Maar het is wel een prima middel om de nieuwe uitdagingen in het onderwijs aan te gaan.’

Op school in… Vlaanderen

Scholen met een bepaald percentage allochtone leerlingen mogen nieuwe allochtone leerlingen doorverwijzen naar scholen die nog niet aan de ‘tax’ zitten. Een decreet van die strekking is sinds 1 januari van kracht in Vlaanderen. Bezwaren genoeg, maar het proberen waard, zo luiden de commentaren.