Over Onderwijs jaargang 5 nummer 3

Leren om les te geven

In hun strijd tegen het lerarentekort krijgen scholen in toenemende mate te maken met startende leerkrachten zonder enige ervaring in het lesgeven. Er zijn cursussen die dit probleem met een spoedopleiding te lijf gaan. Over Onderwijs bezocht de vijfdaagse training: les krijgen in les geven.

Als een ramp de school treft

De nieuwjaarsbrand in Volendam, de zes kinderen uit Roermond die door brandstichting van hun vader om het leven komen, de moord op Seder Soares. Het lijkt alsof scholen in toenemende mate te maken krijgen met gebeurtenissen die het schoolleven ernstig ontwrichten. Kan een schoolbestuur zich hierop voorbereiden?

Investeren in onderwijs

Investeren in onderwijs levert miljarden extra economische groei op, terwijl het individuele rendement van één extra jaar onderwijs zich vertaalt in een zes tot acht procent hoger nettoloon. Hoe is het dan te verklaren dat deo nderwijsinvesteringen alleen maar afnemen? Volgens Henriëtte Maassen van den Brink is dit de Grote Onderwijsparadox.

Leren om les te geven

In hun strijd tegen het lerarentekort krijgen scholen in toenemende mate te maken met startende leerkrachten zonder enige ervaring in het lesgeven. Er zijn cursussen die dit probleem met een spoedopleiding te lijf gaan. Over onderwijs bezocht de vijfdaagse training: les krijgen in les geven.

Digitaal management systeem

De schoolleider anno nu komt door de overvloed aan beheersmatige taken en bergen papier uit Zoetermeer nauwelijks nog toe aan zijn werk. Met een management informatiesysteem zoals ze dat in Friesland hebben ontwikkeld is veel papierwerk van de school met een paar muisklikken op te roepen.

Op school in… Turkije

Nederlandse leerkrachten zagen tijdens een bezoek aan Turkse scholen hun vooroordelen gelogenstraft en kregen handige tips van Turkse collega’s. Maar studiereizen als deze maken ook een lastig dilemma zichtbaar….