Over Onderwijs jaargang 5 nummer 5

Goed werkgeverschap

Op 16 mei vindt het VOS/ABB congres De ontmoeting plaats met als thema Goed werkgeverschap. Over Onderwijs vroeg organisatieantropoloog dr. Frans Kamsteeg om een antropologische analyse van de schoolcultuur. In dit nummer ook aandacht voor leiding geven aan eigenwijze professionals, Investors in People en competentie management.

Lumpsum: Leuk en lastig

De lumpsum komt eraan. Na hoger-, beroeps- en voortgezet onderwijs gaan nu ook de scholen in het primair onderwijs hun eigen geld beheren om beter te kunnen inspelen op de eisen van de tijd en op de eisen van het onderwijs in hun eigen stad en dorp.

VOS/ABB op Carrièrebeurs Overheid

Als enige onderwijsorganisatie stond VOS/ABB half april op de Carrièrebeurs Overheid. En niet voor niets, want vele honderden bezoekers wisten de opvallende rood-witte stand te vinden. Met gerichte vragen over de mogelijkheden voor een carrière in het onderwijs.

Transfer

Omdat de scholengemeenschap De Nieuwe Veste geen docent exacte vakken kon vinden voor de bovenbouw, besloot Hans Roelofs (50) zijn functie als plaatsvervangend rector neer te leggen en weer terug te keren voor de klas.

Onderwijshuisvesting

De extra gelden die sinds 2002 via het Gemeentefonds beschikbaarzijn voor de onderwijshuisvesting worden nog door te weinig gemeenten daadwerkelijk voor dit doel aangewend.