Over Onderwijs jaargang 5 nummer 8

Niet voorschrijven

Minister Maria van der Hoeven wil ‘bevorderen, niet voorschrijven.’ Graag treedt zij in discussie met besturenorganisaties en gemeenten. ‘Ik vind dat gemeenten en scholen echt de handen in elkaar moeten slaan en geen ruzie maken over de budgetten.’ Een gesprek over onder meer de verdeling van verantwoordelijkheden, het afrekenen op resultaten, en de ideale school in 2010.

Vijf jaar VOS/ABB

VOS/ABB, alweer vijf jaar een rots in de branding. In de oceaan van afkortingen die de onderwijswereld nu eenmaal is, kreeg de lettercombinatie VOS/ABB betekenis, glans en gezag. Philip Geelkerken, Janny Vlietstra, Peter Overgaauw en Frans de Graaf is gevraagd ‘hun’ vereniging te omschrijven. Een blik op de toekomst mag daarbij niet ontbreken. 

Kleurige zelfbeelden

Organisatiepsycholoog en consultant prof. dr. Léon de Caluwé laat managers inzien dat bij organisatieveranderingen enige zelfkennis onmisbaar is. In zijn theorie zijn vijf ‘families’ te onderscheiden als het gaat om veranderingstrategieën. Het gaat er om dat rood-, wit-, blauw-, geel- en groendrukdenkers zichzelf herkennen en kleur bekennen.

Het gesprek

Het vmbo kampt nog steeds met een dubieus imago. Hoe komt dat en wat moet je doen om dat om te buigen? Jos Janssens, rector Linnaeus College in Haarlem, en Kees Visser, rector van de Open Schoolgemeenschap deBijlmer in Amsterdam Zuid-Oost geven hun visie op het imago van het vmbo.

Transfer

Drs. Kars Veling (55) is sinds 1 augustus 2003 voorzitter van de centrale directie van het openbare Johan de Witt College in Den Haag. In 2002 was hij enkele maanden lid van de Tweede Kamer namens de Christen Unie en eerder was hij elf jaar lid van de Eerste Kamer voor het Gereformeerd Politiek Verbond.