Over Onderwijs jaargang 6 nummer 3

Probleemleerling opvangen binnen of buiten school?

De periode waarbij de leerling centraal staat verdwijnt. Zegt vakbondsbestuurder Frans van Rooy van de Onderwijsbond CNV. Zijn mening blijft niet onweersproken. Want aan de kwaliteit van lesgeven valt veel te verbeteren. Daar is in de discussie over risicoleerlingen te weinig aandacht aan besteed. Meent Frits Prior. Lees Het Debat.

Geen traditie van verzet

Over het verzet van de openbare school tegen de bezetter is weinig bekend. Het openbaar onderwijs, toen bestuurd door de gemeente, kende immers geen traditie van verzet tegen de overheid, zoals dat bij het christelijk onderwijs wél bestond.

Verder lezen? Zie bijlage hiernaast

Het bureaucratisch verzet van burgemeester Haspels

Weinig is bekend over het openbaar onderwijs in de Tweede Wereldoorlog. Over Onderwijs dook in de archieven en beschrijft het verzet van burgemeester én schoolbestuurder Haspels van Enkhuizen, die de regels aangreep om joodse kinderen zo lang mogelijk op de openbare school te houden. Mag de leerling meepraten over de kwaliteit van de leraar? Legt het oordeel van een leerling gewicht in de schaal? Kunnen leerlingen iets zinnigs zeggen over de kwaliteiten van de leraar? Ook zo’n onderwerp waarover de meningen verdeeld zijn en blijven. Het lijkt er echter op dat de leerling meer gehoord wordt. In dit nummer aandacht voor de manier waarop leerlingen naar leraren kijken. 

Een nieuwe bestuurder voor het Almeerse onderwijs

Het openbaar onderwijs van Almere, het grootste schoolbestuur in de polder,  heeft een nieuwe bestuurder. Simone Walvisch verruilde het departement voor de dynamiek van de nieuwe stad. We zijn erg goed in het oprichten van nieuwe scholen, ouders moeten wat te kiezen hebben, zegt Walvisch. Samen met Netty Tiemersma bestuurt zij de vijftig scholen van Almere, waar de traditionele scheiding tussen po en vo in het bestuur niet is doorgetrokken.

“Wij serveren vandaag allen stamppot, maar je moet wel mee-eten”

Dat zegt bestuurskundige Peter Rutgers over het gemeentelijk onderwijsbeleid, waar weinig oog is voor de wensen van de schoolbesturen. Rutgers schreef  Lokaal onderwijsbestuur in ontwikkeling en hekelt de opstelling van het lokaal bestuur.

Luisteren met een leeg hoofd 

Op de Haagse school voor speciaal basisonderwijs De Bonte Vlinder hebben de leerkrachten geleerd met een leeg hoofd te luisteren naar hun leerlingen. De Omslag bericht over vraaggestuurd werken.

Bijlagen