Over Onderwijs jaargang 6 nummer 4

Onderzoekers over overhead en primair proces

Extra onderwijsgeld komt niet ten goed aan het primaire proces. Er moet een fusiestop komen in het onderwijs. Misschien is een mededingingsautoriteit nodig die erop toeziet dat ouders nog wat te kiezen hebben.

Verder lezen? Zie bijlage hiernaast 

Debat: Meer directeuren bij hoger salaris?

Helpt de verhoging van het salaris van de directeur bij het bestrijden van het directeurentekort dat de komende jaren wordt verwacht. De meningen zijn verdeeld: voor AVS-voorzitter Ton Duif is een structurele salarisverhoging inzet bij de onderhandelingen over de CAO, voor algemeen directeur Alina Kuiper van het openbaar primair onderwijs in Amersfoort krijgt zij niet meer goede sollicitanten als de salarissen omhoog gaan.

Europa: Vergrijzing niet de kern van lerarentekort

Onderzoek laat zien dat niet zozeer vergrijzing de oorzaak is van het lerarentekort, maar het grote aantal onderwijsgevenden dat elders op de arbeidsmarkt perspectief zoekt. Volgens het Europese onderzoeksinstituut Eurydice werkt de helft van de gekwalificeerde leraren in Nederland niet in het onderwijs. Grootste probleem bij het vermeende lerarentekort is dan ook niet het aantal studenten dat pabo dan wel lerarenopleiding volgt, maar het aantal afgestudeerden dat ookwerkelijk voor een baan in het onderwijs kiest én daar ook blijft. Ook hierin wijkt Nederland weinig af van de andere Europese landen. 

Europa: De Italiaanse mamma en de school

Omdat la mamma de kinderen helpt met het huiswerk weet zij als geen ander hoe goed haar kind op school is. Als het kind thuiskomt met een onverwacht slecht cijfer, zal zij dan ook op de bres staan voor haar lieveling. Maar dat gebeurt niet heel snel, want in Italië is de leerkracht nog altijd een autoriteit, die met veel respect wordt bejegend. Een reportage uit Italië met het oog op de Europese verkiezingen.

Vijftig jaar na de segregatie in Amerika

Waarom spreken we in Nederland al graag van Chinatown als er drie Chinese winkels bij elkaar staan en willen we geen Little Istanbul? Segregatie in het onderwijs is op 17 mei 1954 in de Verenigde Staten ongrondwettig verklaard en Sjak Rutten schreef er een boek over, dat op 17 mei verscheen. Leerzaam, want veel van de Nederlandse maatregelen tegen segregatie en onderwijsachterstand komen uit de States. 

Nieuw functiebouwwerk in voortgezet onderwijs

Het ombouwen van de bestaande functies naar het nieuwe functiewaarderingssysteem Fuwa-vo dat vanaf het komende schooljaar op alle scholen voor voortgezet onderwijs moet zijn ingevoerd, is geen aanrader. Visie en beleid dienen vooraf te gaan aan de bouw van het functiebouwwerk. En of de leerlingen een stem hebben in de beoordeling van docenten, daar denken scholen verschillend over. Ton Leinse van VOS/ABB en rector Joost van Rijn van scholengemeenschap Lek en Linge over de functiewaardering op Van Rijns school.

Bijlagen