Over Onderwijs jaargang 6 nummer 5

Gemeentelijke bezuinigingen

Hoewel gemeenten hun begrotingen nog niet rond hebben, dreigt op voorhand een bezuiniging op onderwijshuisvesting te worden ingeboekt. Een huisvestingsmonitor van het ministerie van OC&W laat een wisselend beeld zien van de investeringsbereidheid van gemeenten.Datzelfde geldt voor de inzet van onderwijsvernieuwingsgelden.

Verder lezen? Zie bijlage hiernaast

Onderwijsvernieuwing in Uden

Frank van Wetten, directeur van obs De Brinck in Uden, verenigt twee kwaliteiten in zich: hij weet wat hij wil met “zijn” school en hij is een echte scharrelaar. Gelden voor  onderwijskundige vernieuwing zijn daardoor, ook dankzij goede samenwerking met de gemeente, optimaal besteed. “Je moet het leuk vinden om zaken te doen met zo’n aannemer.”

Bestuursstijlen

Tussen schoolbesturen in het openbaar onderwijs bestaan grote verschillen. In bevoegdheden, in rollen, in verantwoordelijkheden, in de samenwerking met het management van de organisatie en in de samenwerking met de gemeente. En ook in de beloningen voor bestuurders.

Bèta in crisis?

Hoewel de belangstelling voor het bètaonderwijs weer wat groeit, maken de minister van Onderwijs en onder meer werkgeversorganisaties zich zorgen. Is de bèta-bonus een oplossing? Nee, vindt Riekus Kok, veertig jaar lang (hoofd)docent wiskunde aan de Vrije Universiteit. Het studiehuis is volgens hem de grote boosdoener. Frans Bunschoten, gymnasiast aan het Van Oldebarnevelt gymnasium in Amersfoort vindt dat leerlingen beter moeten worden gemotiveerd.

Bijlagen