Over Onderwijs jaargang 6 nummer 6

Pilot lumpsum

“Lumpsum houdt veel meer in dan het omzetten van fre’tjes in euro’s.Het heeft een grote impact op de organisatie en op de cultuur.” Twaalf basisschoolbesturen experimenteren al met lumpsumfinanciering. Alan Bains, bovenschools directeur van de stichting OOP (Diemen) beschrijft zijn ervaringen tot dusverre.

Schoolkosten

Schoolboeken en in mindere mate de vrijwillige ouderbijdrage zorgden de afgelopen jaren voor een explosieve stijging van de schoolkosten. Dat bleek uit onderzoek begin dit jaar. Politici reageren bezorgd of geschokt. De minister belooft nader onderzoek en verlangt transparantie.

Futloze begroting

Wat wil het kabinet met het onderwijs? Die vraag is in de op prinsjesdag gepresenteerde begroting onbeantwoord gebleven. Vier ledenvan VOS/ABB -Henk Doornkamp, Theo van Munnen, Koos van den IJssel en Leo van Beek – beschrijven de consequenties voor hun scholen. Verder een resumé van de onderwijsbegroting. Mooie ambities.

Verder lezen? Zie bijlage hiernaast

Bijlagen