Over Onderwijs jaargang 6 nummer 7

2004 was… 2005 wordt…

Wat waren de hoogtepunten in 2004? En wat ging er minder? Wat zijn de verwachtingen voor 2005? Over Onderwijs vroeg zeven leden van VOS/ABB, uit het primair en het voortgezet onderwijs, naar hun belevenissen van het afgelopenj aar en hun verwachtingen voor het komende.

Rugzakje?

Scholen moeten eerst tijd en middelen krijgen om zich in te stellen op kinderen die extra begeleiding vergen, vindt Emil Veldhuis. “Waar mogelijk, moet je kinderen uit een uitzonderingssituatie houden”, stelt Ton Dijkgraaf daar tegenover. Een discussie over het rugzakje.

Ziekteverzuim omlaag

VOS/ABB sloot met arbodienst Tredin een raamovereenkomst om het ziekteverzuim op scholen te bestrijden. “Leidinggevenden in het onderwijs zijn nog niet zo gewend om mensen op hun prestaties en verantwoordelijkheid aan te spreken”, zegt Marcel Hamers, directielid van Tredin.

Verder lezen? Zie bijlage hiernaast

Waar zijn de ‘Paboys’?

Het SBO wil “Meer mannen naar de pabo” en presenteerde onlangs het rapport “Paboys gezocht”. Gerda Geerdink, opleider aan Pabo Arnhem, zat in de begeleidingscommissie en volgt zelf een groep pabo-studenten in het kader van haar promotieonderzoek. Waar blijven de mannen?

Bijlagen