Over Onderwijs jaargang 7 nummer 2

Voorbereiding lumpsum

Directeuren van openbare scholen die onder een geïntegreerd bestuur vallen zijn het slechtst voorbereid op de lumpsum. Toch moeten ook zij met ingang van augustus 2006 deze nieuwe financieringssystematiek invoeren. VOS/ABB gaat alle schoolbesturen benaderen en waar nodig hulp bieden.

“Flexamens” vmbo

Minister Van der Hoeven heeft Pontes Pieter Zeeman in Zierikzee groen licht gegeven om te gaan experimenteren met flexibele eindexamens in het vmbo. De eerste resultaten zijn al binnen en die leiden tot stijgend enthousiasme, bij leerlingen, docenten en ouders.

Zwart en wit in Rotterdam

Rotterdam staat in de schijnwerpers over de kwestie witte en zwarte scholen. In november vorig jaar lanceerde wethouder Leonard Geluk een plan om gescheiden wachtlijsten te hanteren voor basisscholen in gemengde wijken. Werkt dat? Of zijn er andere mogelijkheden? Een reportage uit Rotterdam.

Verder lezen? Zie bijlage hiernaast

IPB

Augustus dit jaar moeten alle scholen een Integraal Personeelsbeleid (IPB)hebben. Over Onderwijs onderzocht hoe ver scholen daar inmiddels mee zijn. In vijf jaar tijd is er veel gebeurd, maar tussen “voldoen aan deverplichtingen” en “werkelijk profijt hebben” van IPB gaapt nog een groot gat. Dat bewijzen scholen die er al wél mee werken.

Bijlagen