Over Onderwijs jaargang 7 nummer 3

Geweldsverzekering

Er is een nieuwe verzekering die geweld dekt en daar is animo voor onder de scholen. Voor twaalf euro vijftig per personeelslid per jaar dekt het schoolbestuur het risico op vechtpartijen, steekpartijen en pogingen tot doodslag af.

Verder lezen? Zie bijlage hiernaast

60 jaar bevrijding

Door heel Nederland wordt aandacht geschonken aan zestig jaar bevrijding. Nu de generatie die de oorlog zelf heeft meegemaakt uitsterft, wordt geprobeerd de oorlog en de jodenvervolging voor kinderen levend te houden.

Segregatie in Lochem

Lochem heeft amper vijf procent allochtone inwoners. Toch heeft het stadje te maken met segregatie in het onderwijs. Obs De Toermalijn is helemaal “zwart”, terwijl de andere scholen in Lochem alleen “witte” leerlingen hebben.Het roer moet om.

Verder lezen? Zie bijlage hiernaast

Zelfevaluatie

Alle basisscholen moeten er op termijn aan geloven. Ze moeten aan zelfevaluatie doen, als gevolg van de nieuwe Wet op het onderwijstoezicht. Zelf de kwaliteit van de eigen school meten, hoe pak je dat aan? Een aantal scholen is er inmiddels enthousiast aan begonnen.

Bijlagen