Over Onderwijs jaargang 7 nummer 5

Operatie Jong

Operatie Jong is over de helft van haar bestaan. Het project om het kind weer centraal te stellen in het jeugdbeleid, begon in januari 2004. Commissaris Steven van Eijck heeft tot 2007 de tijd om zijn missie te klaren. Hij weet zeker dat het gaat lukken.

Overblijven

De schoolbesturen zijn vanaf 1 augustus 2006 verantwoordelijk voor het overblijven. Op sommige scholen is de overblijf heel goed geregeld en springt het bestuur op een rijdende trein. Op andere scholen grijpen besturen juist de gelegenheid aan om het overblijven te professionaliseren. “Wil je als bestuur succesvol beleid maken, dan moet je in gesprek gaan met de mr.”

Lumpsum

Dat er veel gaat veranderen na de invoering van lumpsumbekostiging weten de meeste directies en besturen nu wel. Maar wat daarmee in dedagelijkse praktijk verandert is moeilijker voor te stellen. Een dag lang spelen dat er al lumpsumbekostiging is met het managementgame Pioniers van lumpsum, geeft inzicht.

Sociale zekerheid

Er zijn ingrijpende wijzigingen in de sociale zekerheid op komst, die nogal wat consequenties hebben voor de schoolbesturen. Regels worden aangescherpt. De verantwoordelijkheid – en daarmee het risico – voor werkgevers neemt toe.

Verder lezen? Zie bijlage hiernaast

Bijlagen