Over Onderwijs jaargang 7 nummer 6

Voorschool

Peuterspeelzalen en kinderdagverblijven bij de basisschool betrekken. Alleen zo kunnen achterstanden echt worden aangepakt en de kans op schoolsucces voor alle kinderen vergroot. Dat is waar VOS/ABB en de Algemene Onderwijsbond zich hard voor maken.

Verder lezen? Zie bijlage hiernaast

Schoolkosten

De almaar stijgende kosten van schoolboeken liggen onder vuur. En terecht, want het is uit de tijd om de schoolboeken van leerplichtige leerlingen door hun ouders te laten betalen, vindt VOS/ABB. Er zijn veel argumenten om over te aan op kosteloos onderwijs.

Begroting

Reacties op de begroting van besturenorganisaties en leden. Iedereen is het er over eens dat er onvoldoende aandacht is en verkeerde oplossingen worden aangedragen voor het lerarentekort, dat de komende jaren alleen maar groter wordt.

Instroom- en Doorstroombanen

In het hele land zijn gemeenten en schoolbesturen hard aan het werk om mensen met een ID-baan te behouden voor het onderwijs of de ID’ers op een behoorlijke wijze ander werk te bieden. De stand van zaken in Schiedam, Apeldoorn en Hengelo.

Bijlagen