Over Onderwijs jaargang 8 nummer 2

Schooltijden

Het verplichte verschil tussen het aantal lesuren in onder- en bovenbouw verdwijnt. De nieuwe wet schooltijden geeft de mogelijkheid de school op vrijdagmiddag te sluiten. Janny Meijer, de ontwerper van het Hoorns model, raadt scholen aan de vrijdagmiddag vrij te roosteren. “Dat is voor alle partijen het duidelijkst.”

Verder lezen? Zie bijlage hiernaast

Imagocampagne

Openbare basisschool De Vossener in Blerick voert een imagocampagne. De school heeft volgens directeur Ron Schreurs ten onrechte een slechte naam, met als gevolg een dalend leerlingenaantal. Centraal in het offensief staan ouders. Zij willen als ambassadeurs het negatieve imago breken.

Verder lezen? Zie bijlage hiernaast

Jeugdwerkloosheid

Hans de Boer, bekend bestrijder van jeugdwerkloosheid, richt zich steeds nadrukkelijker tot het onderwijs. Niet alleen het mbo, maar ook het vmbo kan een rol spelen bij de bestrijding van jeugdwerkloosheid. Nog te vaak doen kinderen examen in een sector, waarin ze later helemaal niet willen gaan werken. Met zo’n “verkeerd diploma” komen ze vervolgens niet ver.

Verder lezen? Zie bijlage hiernaast

Lumpsum

Ze zijn er nagenoeg klaar voor, de pilotscholen die met lumpsumfinanciering aan de slag zijn. Niet alle valkuilen zijn weggewerkt, maar ze genieten van meer overzichtelijkheid, financiƫle vrijheid, ruime samenwerking en een personeelsbeleid op maat.

Verder lezen? Zie bijlage hiernaast

Bijlagen