Over Onderwijs jaargang 8 nummer 3

Huisvesting

Alle schoolbesturen in Hilversum weten tot 2012 waar ze op huisvestingsgebied aan toe zijn. In een convenant is vastgelegd dat de gemeente jaarlijks geïndexeerd 5, miljoen euro beschikbaar stelt, ongeacht eventuele bezuinigingen.

Verder lezen? Zie bijlage hiernaast

Bètavakken

Scholen kunnen zich sinds kort via het Universumprogramma profileren als bètaschool. Handig om te laten zien dat techniek niet alleen voor nerds is, of om tegenwicht te bieden aan de aantasting van het aantal bèta-uren in de tweede fase.

Verder lezen? Zie bijlage hiernaast

Leerlingenparticipatie

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren gaat dit jaar een stevige impuls geven aan leerlingenparticipatie in het voortgezet onderwijs. Het is nuttig voor het schoolbestuur als leerlingen actief betrokken zijn bij de school, meent het LAKS. Op De Breul in Zeist hebben de leerlingen al bijna dertig jaar een actieve rol bij de benoeming van docenten.

Verder lezen? Zie bijlage hiernaast

Digitale schoolbord

Het aloude schoolkrijtje heeft zijn langste tijd gehad. Het digitale schoolbord is aan een niet te stuiten opmars begonnen. De ervaringen met dit interactieve schoolbord zijn zo goed, dat scholen er steeds meer in investeren. Zowel de leerlingen als de leerkrachten zijn enthousiast over de ongekende mogelijkheden van dit nieuwe schoolbord.

Verder lezen? Zie bijlage hiernaast

Bijlagen