Over Onderwijs jaargang 8 nummer 4

Verzelfstandiging

Niet meer dan een jaar kostte het. De bestuurlijke verzelfstandiging en schaalvergroting van het openbaar primair onderwijs in vier Brabantse gemeenten is vlot en geruisloos gerealiseerd. De Stichting Bravoo (Brabants Verenigd Openbaar Onderwijs) heeft inmiddels een vliegende start gemaakt.

Verder lezen? Zie bijlage hiernaast

Personeel werven

Onderwijsorganisaties kunnen de vijver waarin ze naar personeel vissen aanmerkelijk vergroten als ze veel meer het internet opgaan. “De zittende babyboomgeneratie is teveel gericht op het plaatsen van een advertentie in de krant, zegt directeur Geert-Jan Waasdorp van de Intelligence Group.

Verder lezen? Zie bijlage hiernaast

Philip Geelkerken
Voor veel mensen in het onderwijs zal het even wennen zijn dat Philip Geelkerken (50) niet langer het boegbeeld van VOS/ABB is. Vanaf de oprichting was hij algemeen directeur en onder zijn leiding groeide deze allereerste werkgeversvereniging voor het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs uit tot een van de grootste in de sector.

Verder lezen? Zie bijlage hiernaast

Rugzakje
Hoever moet je gaan als school? Is het je taak om leerlingen die je onderwijskundig niets meer te bieden hebt toch op te vangen? Ben Nugteren, directeur van obs De Reijer in Ridderkerk, slingert de discussie aan. De rechter heeft onlangs bepaald dat hij een leerling met het syndroom van Down op school moet houden.

Verder lezen? Zie bijlage hiernaast

Bijlagen