Over Onderwijs jaargang 8 nummer 5

Jeugdwethouder

De jeugdwethouder is in opkomst. Meer gemeenten kiezen voor één wethouder die een integraal jeugdbeleid voert en die gaat over alle zaken die met jongeren te maken hebben: onderwijs, zorg, sport en cultuur.

Verder lezen? Zie bijlage hiernaast

Managen van onderaf

In Ooststellingwerf zijn de schooldirecteuren actief betrokken bij het beleid van het bovenschools management. “We willen geen oekazes van bovenaf die topdown overkomen”, zegt Victor Felder, hoofd van stafbureau Triënte. Met beleidsvoorbereiding vanuit de scholen voorkom je dat er een kloof tussen het bovenschools management en de werkvloer ontstaat.

Verder lezen? Zie bijlage hiernaast

Meer mengen

De autochtone mannelijke vijftigplussers in bestuurdersland moeten de ramen eens flink opengooien om het onderwijs veel meer een afspiegeling van de samenleving te laten worden. Dat vindt oud-vicepremier Hans Dijkstal (VVD). Hij geeft vijf redenen waarom onderwijspersoneel meer moet mengen.

Verder lezen? Zie bijlage hiernaast

Onderwijssecretaresse

De eerste gediplomeerde onderwijssecretaresses zijn aan de slag gegaan op basisscholen. Hun functie is nieuw, maar de secretaresses vinden verbazend snel hun weg. Schoolleiders zijn blij met hen: ze merken dat ze meer tijdkunnen besteden aan het management en het onderwijskundige werk.

Verder lezen? Zie bijlage hiernaast

Bijlagen