Over Onderwijs jaargang 8 nummer 7

Van zwak naar sterk

Obs De Hobbedob in Weesp doet het weer goed. Bestuur en directie zijn er trots op, want het is nog maar ruim een jaar geleden dat deze school een vette onvoldoende kreeg van de inspectie.

Verder lezen? Zie bijlage hiernaast

Manifest

VOS/ABB en de andere sociale partners in het onderwijs hebben de handen ineengeslagen om een volgend kabinet duidelijk te maken dat er vijf miljard euro bij moet. Het staat in het manifest De lat ligt hoog van het SBO.

Verder lezen? Zie bijlage hiernaast

Coaching

VOS/ABB Consulting biedt onderwijsmanagement sinds dit schooljaar een coachingstraject aan. Voor wie de eerste schreden in het leidinggevende vak zet of graag zijn stijl wat wil verbeteren.

Verder lezen? Zie bijlage hiernaast

Onderwijstijd

Minimaal 1040 uur per jaar lesgeven is nodig om de kwaliteit van het onderwijs te garanderen, zegt Tweede Kamerlid Jan de Vries in “Het debat”. De kwaliteit komt juist verder onder druk te staan, meent Arno Janssen, algemeen directeur van Schoonoord in Zeist.

Verder lezen? Zie bijlage hiernaast

Meedebatteren? Klik hier.

Bijlagen