Over Onderwijs jaargang 8 nummer 8

Congres

Openbare scholen moeten veel meer dan nu hun eigen kracht uitstralen. Kies een sterk concept en breng dat duidelijk over het voetlicht. Meer dan 300 deelnemers hielden zich onlangs bezig met de identiteit en het imago van de openbare school.

Verder lezen? Zie bijlage hiernaast

Overblijven
Veel scholen zien in hun dagelijkse praktijk dat de overblijf er sinds 1 augustus slechter op is geworden. Oorzaak: de overblijfkrachten lopen massaal weg. Een voorbeeld uit Amsterdam.

Verder lezen? Zie bijlage hiernaast

Onderwijstijd
De vo-scholen zijn creatief aan de slag om de minimale onderwijstijd van 1040 uur in de onderbouw te verwezenlijken. Het is terecht dat er eisen worden gesteld, is de reactie van de scholen.

Verder lezen? Zie bijlage hiernaast

Ondernemend
Obs De Tiggeldobbe in het Noord-Groningse Winsum is uitgeroepen tot de ‘meest ondernemende school van Nederland. De school liet leerlingen eigen bedrijfjes opzetten, waarmee ze geld verdienden.

Verder lezen? Zie bijlage hiernaast

Bijlagen