Over Onderwijs: sectorvorming, fusie, verzuim

In de nieuwe Over Onderwijs gaat interim directeur Gert Loomeijer van VOS/ABB in op de bezoeken die aan tientallen leden in het voortgezet onderwijs zijn gebracht. Deze bezoeken waren bedoeld om in kaart te brengen wat er van VOS/ABB wordt verwacht nu de VO-raad de algemene belangen behartigt. Andere onderwerpen: schaalvergroting en de menselijke maat, efficiënte verzuimaanpak en het vernieuwde toezicht door de Inspectie. Lees verder

Interim directeur Gert Loomeijer zegt in het blad dat de ledenbezoeken duidelijk hebben gemaakt dat lidmaatschap van de vereniging kennelijk interessant blijft, ook nu de VO-raad bestaat. Dat heeft volgens hem te maken met de goede kwaliteit die de vereniging en VOS/ABB Consulting volgens de leden leveren. Ook de wekelijkse e-mailnieuwsbrieven en de website worden door de leden als sterke punten naar voren gehaald.

Onder de kop ‘Kleine vo-scholen bestaan nog dankzij fusies’ leggen directeur Wim Ensing van de locatie Midden-Drenthe van het Dr. Nassau College in Beilen en zijn collega Hans Franssen van de vestiging in Gieten uit dat deze scholen nog bestaan dankzij de fusie in de jaren ’90 met de hoofdvestiging in Assen. Dit artikel staat in het licht van de op het nippertje geschrapte bezuiniging op de fusieprikkel. Critici beweren ten onrechte dat fusies leiden tot ‘leerfabrieken’. De praktijk in Drenthe bewijst dat het tegendeel waar is.

Rector Dick Verweij en plaatsvervangend rector Rob Schemkes van het Krimpenerwaard College in Krimpen aan den IJssel vertellen in Over Onderwijs dat sinds de komst van arbodioenst Tredin het ziekteverzuim onder het personeel in één jaar met de helft is teruggebracht. Leden van VOS/ABB kunnen met korting gebruikmaken van de dienstverlening van Tredin.

De rubriek ‘Het debat’ gaat over het vernieuwde toezicht van de Inspectie van het Onderwijs. Algemeen directeur Raymond de Jong van Escalda Scholen in Zeeuws-Vlaanderen is blij dat voortaan vooral de risicoscholen worden bezocht. Zijn collega Roelof Huisman van het Bestuur Openbaar Basis Onderwijs Boarnsterhim in Friesland vreest dat het demotiverend is als de Inspectie alleen nog maar slechte rapporten uitdeelt.

In Over Onderwijs nr. 5 staan nog meer actuele onderwerpen.

Informatie: Lucy Beker, 0348-405270, lbeker@vosabb.nl