Over Onderwijs weer boordevol actuele onderwerpen

Het najaarsnummer van Over Onderwijs besteedt uitgebreid aandacht aan allerlei actuele onderwerpen. Zo vertelt algemeen secretaris Ritske van der Veen wat de vereniging VOS/ABB de komende tijd gaat doen. Andere onderwerpen: islamlessen in het openbaar onderwijs in Amsterdam, reacties op de fusietoets, bestuurlijke vrijheid van het openbaar onderwijs en positief nieuws over het initiatief om in Barneveld openbaar voortgezet onderwijs te realiseren. Lees verder

Onder de kop ‘VOS/ABB nieuwe stijl officieel van start’ gaat algemeen secretaris Ritske van der Veen in op de samenwerking tussen de vereniging VOS/ABB en VOS/ABB Consulting, dat sinds 1 september onder adviesbureau Leeuwendaal valt. Van der Veen vertelt ook wat de nieuwe rol van de vereniging is nu de PO-Raad en VO-raad er zijn. ‘Doordat VOS/ABB zich nu niet meer bezighoudt met de algemene belangenbehartiging (…) kan de vereniging zich meer specifiek richten op zaken die met het openbare karakter en de algemeen toegankelijkheid van het onderwijs te maken hebben’, aldus Van der Veen.

In een artikel over islamlessen in het openbaar primair onderwijs in Amsterdam, pleit algemeen directeur Dennis Bode van de Stichting Openbaar Basisonderwijs Westelijke Tuinsteden voor een stadsbrede aanpak. Hij vindt het te beperkt om alleen in het openbaar primair onderwijs in het stadsdeel Slotervaart islamlessen in te voeren. Stadsdeelvoorzitter Ahmed Marcouch vindt de stadsbrede aanpak een goed plan: ‘Een kind uit Amsterdam-Noord of Oost ligt mij net zo aan het hart als een kind uit Slotervaart.’

Emotiepolitiek
De fusietoets komt aan bod in reacties van onder anderen SP-Tweede Kamerlid Jasper van Dijk, bestuurder Henk van der Esch van de Orchidee Scholengroep en  hoogleraar Paul Zoontjens van de Universiteit van Tilburg. Van der Esch vindt dat de fusietoets voortkomt uit ‘emotiepolitiek, die voorbijgaat aan de werkelijkheid’.  Zoontjens denkt dat de fusietoets geen grote rem zet op scholenfusies.

In de rubriek ‘De vijf vragen’ komt waarnemend rector Leen Prins van het bij VOS/ABB aangesloten Schoonhovens College aan het woord. Hij heeft het onder meer over het belang van Verbindend Leren, waarvan adviseur Betty Smits-van Sonsbeek van VOS/ABB  projectleider is. Verbindend Leren brengt onderwijs, overheid en bedrijfsleven met elkaar in contact. Prins noemt dit de belangrijkste ontwikkeling in het onderwijs.

De bestuurlijke vrijheid van het openbaar onderwijs staat centraal in een artikel over de kwalijke rol van het toezichthoudende orgaan van een aantal Noord-Limbrugse gemeenten, dat het voltallige bestuur van de stichting Akkoord! PO heeft ontslagen. PvdA-Tweede Kamerlid Margot Kraneveldt heeft over deze affaire vragen gesteld aan staatssecretaris Sharon Dijksma van OCW.

Volgende fase
Ook aandacht voor het ouderinitiatief om in Barneveld openbaar voortgezet onderwijs van de grond te krijgen. In opdracht van de gemeente Barneveld is een behoeftepeiling uitgevoerd, waaruit blijkt dat daar voldoende belangstelling voor is. Nu kan de volgende fase in gang worden gezet. Het initiatief wordt inhoudelijk en publicitair begeleid door VOS/ABB.

In de rubriek ‘Het gebouw’ kunt u een kijkje nemen in openbare basisschool De Violier in Schiedam, dat met een extra etage is uitgebreid. ‘Gelijk en ongelijk’ gaat in op het toenemend aantal vragen over toelating van leerlingen. Anna Schipper van VOS/ABB vertelt in de rubriek ‘Adviseur ten voeten uit’ over diversiteit op school. In de rubriek ‘In de praktijk’ laat adviseur Annelies Schrijver zien wat de workshop ‘Imago en de rol van de leerkracht’ te bieden heeft.  

Andere onderwerpen: cyberouders die het internet voor leerlingen veiliger kunnen maken, de Taalbus en Rekenbus die langs scholen toeren, frisse lucht in scholen en huisvestingsproblemen die voortkomen uit het eigen succes van het Scala College in Alphen aan den Rijn. Op de laatste pagina van Over Onderwijs staat een artikel over een internationaal uitwisselingsproject waar het College Vos in Vlaardingen aan heeft meegedaan.

Het najaarsnummer van Over Onderwijs is op woensdag 7 oktober bij de leden van VOS/ABB en de andere abonnees op de mat gevallen. De digitale versie kunt u downloaden uit de rechterkolom.

U kunt het blad ook virtueel doorbladeren. Klik hier.

Bijlagen