Pioniers in voortgezet onderwijs hebben LEF!

VOS/ABB organiseert in februari de eerste bijeenkomst van het project LEF! Dit nieuwe project is bedoeld om te leren van pioniers uit het openbaar voortgezet onderwijs. Treedt ook u buiten de gebaande paden?

De eerste bijeenkomst in februari wordt waarschijnlijk gehouden in Amersfoort. Zodra de locatie en de tijden bekend zijn, vermelden wij dat uiteraard. Het is voor nu al interessant voor u om een indruk te krijgen van wat VOS/ABB met LEF! wil.

Op de openingsbijeenkomst zullen er diverse sprekers uit het openbaar voortgezet onderwijs zijn die met lef de kwaliteit van hun school hebben verbeterd. Te denken valt aan bijzondere maatregelen om de sociale veiligheid te waarborgen of aan de eigen cao die een school heeft afgesloten, buiten de algemene cao voor het voortgezet onderwijs om. Ook kan het gaan over een geheel nieuw onderwijsconcept.

Bent of kent ook u een pionier met lef? Vertel ons uw verhaal! U kunt hiervoor contact opnemen met Janine Eshuis: 06-30041175, jeshuis@vosabb.nl.

Op stap naar praktijkvoorbeelden
VOS/ABB bereidt op dit moment verschillende excursies naar scholen met lef voor. Zodra hier meer bekend over is, melden wij dat. Houdt u daarom onze website, onze wekelijkse e-mailnieuwsbrieven en onze twitterberichten in de gaten!

Het project LEF! is bedoeld voor het openbaar voortgezet onderwijs. Leden van VOS/ABB kunnen er gratis aan deelnemen.