Over VOS/ABB

VOS/ABB is de vereniging voor openbare en algemeen toegankelijke scholen. De vereniging behartigt de belangen van bestuur, management en medezeggenschap in het openbaar en algemeen toegankelijk primair en voortgezet onderwijs.

Bij VOS/ABB zijn bijna 300 besturen met in totaal ruim 2200 scholen aangesloten. Op al deze scholen zitten circa 700.000 leerlingen.

Onze missie: goed onderwijs voor àlle kinderen.

KvK: 30152007
BTW-nummer: 807169584B01

Informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering: voor de medewerkers van de vereniging is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij J&B.