Drs. Arjen Toet

Senior beleidsmedewerker
06 51 61 86 59
atoet@vosabb.nl

Arjen Toet was docent en leidinggevende op verschillende scholen voor voortgezet onderwijs, projectleider/beleidsadviseur bij een gemeente en senior adviseur/bestuurssecretaris bij een groot VO-bestuur. Arjen zet zich bij VOS/ABB in op diverse beleidsthema’s, zoals onderwijs(kwaliteit), fusiebegeleiding, strategie en governance.

Neem direct contact op: