Drs. Tamar Kopmels

Senior beleidsmedewerker
06 30 05 60 66
tkopmels@vosabb.nl

Filosoof en theoloog Tamar Kopmels is docent, auteur en adviseur op het gebied van levensbeschouwelijke educatie en identiteitsbegeleiding in het onderwijs. Bij VOS/ABB richt zij zich op de vormgeving van de actief pluriforme opdracht van de openbare school. Aandachtsgebieden zijn onder meer: identiteit bij fusietrajecten, nieuwe vormen van godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs en burgerschapsvorming.

Neem direct contact op: