Eline Bakker MA

Beleidsmedewerker
06 57 58 29 37
ebakker@vosabb.nl

Eline Bakker richt zich bij VOS/ABB op levensbeschouwelijke vorming en burgerschapsvorming in het openbaar onderwijs. Zij is tevens parttime leerkracht op een openbare basisschool in Amsterdam.

Neem direct contact op: