Eline Vrenken MSc

Beleidsmedewerker
06 11 72 40 58
evrenken@vosabb.nl

Beleidspedagoog Eline Vrenken richt bij VOS/ABB op passend onderwijs, integrale kindcentra, strategische beleidsvorming en thema’s rond de identiteit van het openbaar onderwijs.

Neem direct contact op: