Mr. Ronald Bloemers

Politiek en juridisch adviseur
06 51 91 46 94
rbloemers@vosabb.nl

Jurist Ronald Bloemers adviseert schoolbesturen onder andere over instandhouding van scholen, taakbeleid en bekostiging. Tevens organiseert hij bijeenkomsten en leidt hij netwerkgroepen financieel management. Daarnaast behartigt hij bij de Tweede Kamer, het ministerie van OCW en de sectororganisaties PO-Raad en VO-raad de belangen van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs.

Neem direct contact op: