Drs. Rozemarijn Boer

Senior beleidsmedewerker
06 20 01 04 18
rboer@vosabb.nl

Voordat Rozemarijn Boer bij VOS/ABB kwam, werkte zij als beleidsadviseur voor scholen, schoolbesturen en gemeenten. Rozemarijn zet zich bij VOS/ABB in op verschillende beleidsthema’s, zoals passend onderwijs en integrale kindcentra.

Neem direct contact op: