Overblijven: goed geregeld!

Deze brochure bevat handreikingen om het overblijven op school goed te regelen. Ook wordt aandacht besteed aan de recente wetswijzigingen over de formele verantwoordelijkheid voor het overblijven. Lees verder

Het is een gezamenlijke uitgave van de besturenorganisaties en ouderorganisaties in het onderwijs. Ook VOS/ABB heeft er aan meegewerkt. Omdat het ministerie van OCW dit project heeft gefinancierd, is de brochure gratis.

Hij is ook te downloaden uit de rechterkolom

Bijlagen