Overeenkomst vrijwillige ouderbijdrage niet meer verplicht

Sinds 1 juli 2012 is de wijziging van kracht van de ‘Wet op het onderwijstoezicht en enige andere wetten in verband met de invoering van geïntegreerd toezicht en de gewijzigde rol van de Inspectie van het onderwijs bij het toezichtproces’. Een onderdeel van deze wetswijziging heeft betrekking op de vrijwillige ouderbijdrage.

U kunt de toelichting downloaden uit de rechterkolom.