Overgang openbaar naar bijzonder onderwijs

Bij privatisering van een openbare school, waarbij het personeel in dezelfde functie en met dezelfde arbeidsvoorwaarden overgaat naar het bijzonder onderwijs kan een herplaatsingsonderzoek achterwege blijven. Stadsdeel Oud-Zuid te Amsterdam mocht tot ontslag overgaan nu door opheffing alle functies bij … Lees verder

Bij privatisering van een openbare school, waarbij het personeel in dezelfde functie en met dezelfde arbeidsvoorwaarden overgaat naar het bijzonder onderwijs kan een herplaatsingsonderzoek achterwege blijven.
Stadsdeel Oud-Zuid te Amsterdam mocht tot ontslag overgaan nu door opheffing alle functies bij de school waren opgeheven. Een herplaatsingsonderzoek kon achterwege blijven omdat betrokkene de werkzaamheden ongewijzigd kon voortzetten, en het rpbo van toepassing bleef. Het verlies van de ambtelijke status is daarbij niet van doorslaggevend belang. Hoewel twijfel mogelijk is over de toepasselijkheid van de Europese richtlijn inzake overneming van ondernemingen staat wel vast dat de arbeidsvoorwaarden bij de privatisering dezelfde zijn gebleven.
(Centrale Raad van Beroep, 30-11-00, 97/6358 AW)