‘Overheid veel te traag met verbeteren schoolgebouwen’

De luchtkwaliteit is in bijna alle basisschoolgebouwen ondermaats en nergens kunnen kinderen een verse maaltijd eten. Maatregelen van de overheid om het schoolklimaat te verbeteren laten op zich wachten. De scholenbouwwaaier brengt verbetering, hoopt voormalig rijksbouwmeester Liesbeth van der Pol. Lees verder

Binnenlands Bestuur heeft een interview met Van der Pol gepubliceerd. Zij zegt onder meer zich enorm op te winden over de achterblijvende kwaliteit van de schoolgebouwen in Nederland. ‘Als Rijksbouwmeester heb ik in juni 2009 al een advies opgesteld over gezonde en goede scholen. Nederland telt zevenduizend basisscholen, waar anderhalf miljoen kinderen zitten. Maar liefst acht op de tien scholen voldoen niet aan de normen voor luchtkwaliteit en het ontbreekt aan goede ruimtes waar kinderen in kleine groepen les kunnen krijgen’, aldus Van der Pol.

Gezondheidsproblemen, minder presteren
Het slechte binnenklimaat in het gemiddelde Nederlandse schoolgebouw leidt volgens haar tot gezondheidsproblemen en minder goede prestaties dan van de leerlingen mag worden verwacht. ‘Deze kinderen moeten de economie van de toekomst laten draaien, maar ze brengen hun dagen door in muffe scholen. En terwijl de overheid het tweeverdienersmodel stimuleert, zijn de overblijfvoorzieningen beroerd. Ieder onbenullig bedrijf heeft een kantine, maar op scholen is geen fatsoenlijke verse maaltijd te krijgen tussen de middag.’

De overheden moeten volgens Van der Pol de wet- en regelgeving aanpassen om de kwaliteit van de schoolgebouwen snel te verbeteren. ‘Ventilatie-eisen dateren bijvoorbeeld van veel te lang geleden. En we hebben aanbevolen om de programma’s van eisen te actualiseren. Er wordt op het ministerie aan gewerkt, maar het duurt allemaal veel te lang. School- en gemeentebesturen hebben vaak geen goed beeld van hoe ze frisse scholen kunnen vertalen in een programma van eisen. Het Atelier Rijksbouwmeester stelt nu een scholenbouwwaaier beschikbaar, een leidraad om een goed programma van eisen te maken.’Goedkoop is duurkoop
Betere scholen betekenen volgens haar niet automatisch ook duurdere scholen. ‘Als je iets meer investeert in een goed gebouw, verdien je dat terug met minder onderhoud. Als je een natuurstenen vloer legt in plaats van linoleum, ben je op termijn goedkoper uit. Datzelfde geldt voor minder energieverbruik. Daarvoor moet je eerst investeren in zonnecellen, of windmolens.’

Dat het allemaal zo lang duurt voordat er echt maatregelen worden genomen, ligt volgens Van der Pol onder meer aan de gescheiden geldstromen voor nieuwbouw en onderhoud. ‘Scholen krijgen geld voor onderhoud, gemeenten voor nieuwbouw en daardoor is die pot niet toereikend voor extra investeringen. Breng die geldstromen bij elkaar en maak een plan voor een gebouw dat 25 jaar voldoet. Ons voorstel daarvoor ligt al heel lang bij het ministerie, maar daar wordt eindeloos gediscussieerd’, aldus de voormalige rijksbouwmeester in het interview met Binnenlands Bestuur.