Overheveling buitenonderhoud met jaar uitgesteld

Schoolbesturen worden pas per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor het buitenonderhoud en aanpassingen aan hun gebouwen. Dat schrijft staatssecretaris Sander Dekker van OCW in een brief aan de Tweede Kamer. Lees verder

Oud-minister Marja van Bijsterveldt van OCW meldde dat de schoolbesturen in het primair onderwijs vanaf 1 januari 2014 verantwoordelijk zouden worden voor het buitenonderhoud en aanpassingen aan hun gebouwen. In de brief van Dekker staat dat hij dit met een jaar uitstelt, tot 1 januari 2015. Hiermee geeft hij gehoor aan geluiden uit het onderwijs. Bovendien schrijft hij dat het uitstel nodig is voor een zorgvuldige parlementaire behandeling van het wetsvoorstel.

Het wetsvoorstel voor het overhevelen van de verantwoordelijk voor het buitenonderhoud en aanpassingen aan schoolgebouwen naar de schoolbesturen is in concept gereed en gaat binnenkort voor behandeling naar de Raad van State.

Wat nu?
Het uitstel betekent dat besturen voor primair onderwijs voor voorzieningen in de huisvesting ook voor het kalenderjaar 2014 nog op de gebruikelijke wijze aanvragen kunnen indienen bij de gemeente (in de meeste gevallen vóór 1 februari 2013!). Het is verstandig om dit te doen, omdat de gemeente op die manier op de hoogte is van het noodzakelijk onderhoud in 2014.

Let op: schoolbesturen moeten ook voor het jaar 2015 nog de gebruikelijke procedure volgen. Dit betekent dat ze in 2014 vóór de in de gemeentelijke verordening opgenomen datum een aanvraag bij het college moeten indienen, ondanks de verwachting dat de wet op 1 januari 2015 zal zijn gewijzigd.

Het college van B&W neemt de aanvragen voor het jaar 2015 gewoon in behandeling. Op het moment dat het parlement de wetswijziging heeft vastgesteld, is de definitieve datum bekend waarop de Wet op het primair onderwijs (WPO) en de Wet op de expertisecentra (WEC) op het punt van huisvesting worden gewijzigd. Als dat inderdaad 1 januari 2015 wordt, dan vervallen de voor het jaar 2015 ingediende aanvragen van rechtswege.

Het is voor schoolbesturen dus van belang om ook in 2014 een aanvraag in te dienen voor het geval de wetswijziging later dan 1 januari 2015 in werking treedt!

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

In het decembernummer van magazine School! stond een artikel over doordecentralisatie van het buitenonderhoud.

Bijlagen