Overleg met provincie over openbaar vo Barneveld

De gemeente Barneveld en de provincie Gelderland overleggen binnenkort over de mogelijkheden om in Barneveld een school voor openbaar voortgezet onderwijs te realiseren. Ook VOS/ABB en de Initiatiefgroep Openbaar Voortgezet Onderwijs (OVO) zijn bij het overleg betrokken. Lees verder

Het overleg volgt op het initiatief van een groep Barneveldse ouders, verenigd in de Initiatiefgroep OVO, om in de van oorsprong streng-christelijke Veluwegemeente een openbare vo-school te realiseren. De oudergroep wordt inhoudelijk en publicitair ondersteund door VOS/ABB.

Een directe meting in 2009 wees uit dat in Barneveld behoefte bestaat aan openbaar voortgezet onderwijs. Echter dit is financieel voorlopig een onhaalbare kaart. De Onderwijsgroep Amersfoort had op verzoek van de Initiatiefgroep Openbaar Voortgezet Onderwijs en VOS/ABB becijferd dat een nevenvestiging nog niet mogelijk is.

De gemeente Barneveld, de Initiatiefgroep OVO en VOS/ABB hebben vervolgens een brief gestuurd aan de minister van OCW. In die brief uit juni 2010 werd gevraagd om de mogelijkheden te bespreken voor de vestiging van een school voor openbaar voortgezet onderwijs in Barneveld.

Het ministerie antwoordde dat de provincie Gelderland de eerst aangewezen instantie is om hierover het gesprek aan te gaan. Dit overleg volgt binnenkort.

Informatie: Lizzy Wijnen, 06-22939688, lwijnen@vosabb.nl