Overzicht van premies per 1 januari 2010

Senior beleidsadviseur Bé Keizer van VOS/ABB heeft een praktisch overzicht gemaakt van de verschillende premies zoals die gelden per 1 januari 2010. Lees verder

Keizer gaat onder meer in op de verlaging van de premies bij het ABP. De verlaging is mogelijk doordat de dekkingsgraad van het pensioenfonds fors is hersteld vergeleken met medio vorig jaar. Ook geeft Keizer een overzicht van de overige premies, inclusief die van het Vervangings- en Participatiefonds.

Het overzicht kunt u als pdf-document downloaden uit de rechterkolom van dit bericht.

Informatie: Bé keizer, 06-22939674, bkeizer@vosabb.nl

Bijlagen