Pabo’ers gewild in praktijkonderwijs en vmbo

Leraren met een pabo-diploma zijn gewild in het praktijkonderwijs en leerwegondersteunend onderwijs van het vmbo. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Pabogediplomeerden in het voortgezet onderwijs’ van het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO). Lees verder

Uit het onderzoek van het SBO blijkt dat leraren met een pabo-diploma veel waardering krijgen voor hun pedagogische en didactische kwaliteiten en leerlingenzorg. Tweederde van de leraren in het praktijkonderwijs heeft een pabo-diploma en scholen vinden niet dat zij verplicht een tweedegraadsonderwijsbevoegdheid moeten halen.

SBO-directeur Freddy Weima wijst erop dat uit het onderzoek naar voren komt dat schoolleiders, deskundigen en leraren de pabo prima vinden aansluiten bij het praktijkonderwijs en leerwegondersteunend onderwijs van het vmbo. ‘In het onderzoek zeggen scholen dat pabo-gediplomeerden het daar zelfs beter doen dan tweedegraadsleraren. Waarom zou je, met name voor het praktijkonderwijs, hun bevoegdheid niet in ere herstellen?’

In het voortgezet onderwijs werken ongeveer 5600 leraren met uitsluitend een pabodiploma. Ongeveer eenderde van hen werkt op een zelfstandige school voor praktijkonderwijs van het voortgezet speciaal onderwijs. Ook werken ze in het vmbo en soms op het havo/vwo. In die gevallen behalen ze vaak wel een tweedegraadsbevoegdheid.

Klik hier voor een uitgebreider bericht op de website van het SBO;

Klik hier voor het onderzoek ‘Pabo-gediplomeerden in het voortgezet onderwijs’.