Pamflet voor ouders over korting passend onderwijs

Scholen voor cluster 3- en cluster 4-leerlingen verspreiden een pamflet, waarmee ze ouders wijzen op de gevolgen van de bezuiniging op passend onderwijs. Lees verder

De scholen voor cluster 3- en cluster 4-leerlingen worden hard getroffen door de bezuiniging van 300 miljoen euro op passend onderwijs. Gevreesd wordt dat de kwaliteit van het onderwijs fors achteruit zal gaan, doordat de klassen groter worden. Bovendien zullen er naar schatting 6000 arbeidsplaatsen en daarmee veel waardevolle expertise verdwijnen.

U kunt het pamflet te downloaden uit de rechterkolom.

Bijlagen