Partners in onderwijsopbrengst

In het onderwijs moet beter worden vastgelegd wat de leeropbrengsten moeten zijn. Dat is een van de adviezen uit het rapport ‘Partners in onderwijsopbrengst’ dat de Onderwijsraad woensdag heeft uitgebracht. Lees verder

De Inspectie van het Onderwijs stelde in het onderwijsverslag in 2008 dat het primair en voortgezet onderwijs te weinig aandacht hebben voor leeropbrengsten. Dat was directe aanleiding voor het advies van de Onderwijsraad.

De raad stelt nadrukkelijk dat de school samen met leraren, ouders en leerlingen verantwoordelijk zijn voor de leeropbrengsten. In dit kader wordt een zogenoemde stimuleringsladder gepresenteerd om samen het onderwijs meer opbrengstgericht te maken.

Best practices
De Onderwijsraad stelt voor om schoolbesturen te verplichten om geanonimiseerde informatie over leerlingprestaties beschikbaar te stellen aan andere besturen. Op die manier zouden best practices beter kunnen worden verspreid.

De raad stelt ook een onderzoek voor naar de tijdsbesteding door jongeren. Zo zou duidelijk moeten worden hoeveel tijd leerlingen aan onderwijs en andere bezigheden besteden. Ook moet worden onderzocht of ouders tevreden zijn over de onderwijsprestaties.

Op de website van de Onderwijsraad staat de samenvatting van het onderzoek. Het is ook mogelijk de integrale versie te downloaden.

Informatie: Sicco Baas, 0348-405231, shbaas@vosabb.nl