Passend onderwijs: AOb voelt zich in de steek gelaten

De Algemene Onderwijsbond (AOb) voelt zich door de andere onderwijsbonden en werkgeversorganisaties in de kou gezet, nu die met de minister verder praten over de gevolgen van de bezuiniging van 300 miljoen euro op de invoering van passend onderwijs. Lees verder

‘De AOb en de andere organisaties hadden elkaar gevonden op de eis aan de minister om de bezuiniging van 300 miljoen euro structureel naar beneden bij te stellen. Ik zie daar in ieder geval niets van terug in de berichten over het overleg. Het lijkt er op dat de anderen die voorwaarde laten varen,’ aldus AOb-bestuurslid Liesbeth Verheggen. 

De AOb besloot onlangs uit het overleg te stappen, omdat verder onderhandelen met minister Marja van Bijsterveldt van OCW geen zin meer zou hebben. De pijn bij de AOb zit hem in de prestatiebeloning. De 150 miljoen euro die de minister daarvoor uittrekt, kan volgens de bond beter worden besteed aan passend onderwijs.

Voglens de AOb bestaat er in het onderwijs weinig draagvlak voor de invoering van prestatiebeloning, zeker nu als gevolg van de geplande bezuiniging op passend onderwijs de werkdruk zal toenemen. Gevreesd wordt dat er onvoldoende geld beschikbaar zal zijn om de groei van het aantal zorgleerlingen in het regulier onderwijs adequaat op te vangen.