Passend onderwijs: biedt de Eerste Kamer nog hoop?

Na de Provinciale Statenverkiezingen lijkt het er sterk op dat de regeringspartijen VVD en CDA en hun gedoogpartner PVV geen meerderheid zullen krijgen in de Eerste Kamer. Dit brengt de mogelijkheid met zich mee dat minister Marja van Bijsterveldt van OCW haar plan om te bezuinigen op passend onderwijs toch nog zal moeten aanpassen. Lees verder

De kans dat de minister haar bezuinigingsplan alsnog moet aanpassen, hangt af van de samenstelling van de Eerste Kamer. De uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen rechtvaardigt het sterke vermoeden dat de coalitiepartijen en de PVV geen meerderheid in de Senaat zullen krijgen. Dit betekent dat als het daar op stemmingen aankomt, de voltallige oppositie het bezuinigingsvoorstel zou kunnen afkeuren.

De kans dat dit zal gebeuren, hangt uiteraard af van de uiteindelijke samenstelling van de Eerste Kamer, en die is nu nog niet bekend. Pas op 23 mei wordt via de Provinciale Statenleden bekend hoe de politieke verhoudingen in de Eerste Kamer zullen zijn. Als de oppositiepartijen dan een meerderheid blijken te hebben, hangt het nog van de bereidwilligheid van al die partijen samen af of het bezuinigingsplan naar het kabinet wordt teruggestuurd.

SGP en 50Plus
Complicerende factoren kunnen de SGP en de partij 50Plus van Jan Nagel zijn. De staatkundig gereformeerden toonden zich in de Tweede Kamer bereid om een reeks moties tegen het bezuinigingsplan te steunen, maar het is nog de vraag of de SGP in de Eerste Kamer zich ook tegen het plan zal keren. Het is bekend dat de SGP de huidige coalitie positief gezind is.

Van de partij 50Plus is het nog zeer de vraag of die dit onderwijsissue belangrijk genoeg vindt om het kabinet op de vingers te tikken. De partij van Jan Nagel lijkt zich tot nu toe vooral druk te maken om onderwerpen die ouderen aangaan, zoals de hoogte van AOW en de pensioenleeftijd.

Lobby
Ondertussen meldt de PO-Raad dat die in de provincies een lobby begint bij politieke partijen die niet landelijk opereren. Doel van die lobby is om hen ervan te overtuigen dat de bezuiniging op passend onderwijs onacceptabele gevolgen zal hebben. De niet-landelijk opererende partijen kunnen via de getrapte verkiezingen, waarbij gebruik wordt gemaakt van restzetels, van invloed zijn op de uiteindelijke samenstelling van de Senaat. In die zin kunnen zij een sleutelrol vervullen.

Verder hoopt de sectororganisatie voor het primair onderwijs dat de oppositiepartijen bij hun standpunt blijven dat het bezuinigingsplan van Van Bijsterveldt niet onverkort mag doorgaan. 

Klik hier voor meer informatie op de website van de PO-Raad.