Passend onderwijs: geen instemmingsrecht gemeenten

De gemeenten krijgen geen instemmingsrecht op het ondersteuningsplan van de beoogde samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs. Dat schrijft minister Marja van Bijsterveldt van OCW in een brief aan de G4 en de G32, de koepels van respectievelijk de vier grote steden en 32 middelgrote gemeenten. Lees verder

Het is volgens de minister voldoende dat de beoogde samenwerkingsverbanden worden verplicht de ondersteuningsplannen in op overeenstemming gericht overleg met de betrokken gemeente(n) te bespreken. 'Hiermee wordt het grote belang onderstreept van goede afstemming tussen enerzijds de ondersteuning vanuit het onderwijs en anderzijds de jeugdzorg en de andere vormen van zorg die door de gemeente worden geboden', aldus Van Bijsterveldt in haar brief.

Zij wijst er ook op dat instemmingsrecht van de gemeenten de eigen verantwoordelijkheid van de samenwerkingsverbanden zou doorkruisen. Bovendien merkt de minister op dat wat de jeugdzorg betreft, de verantwoordelijkheid van de gemeenten, met uitzondering van die van de grootstedelijke regio's Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, nog beperkt is. 'De decentralisatie van de jeugdzorg naar de gemeenten vindt pas plaats enkele jaren na de beoogde inwerkingtreding van de wetgeving passend onderwijs', aldus de minister.

Klik hier voor de brief van minister Van Bijsterveldt aan de G4 en de G32.