Passend onderwijs: hoeveel ontslagen in (V)SO?

De PO-Raad vraagt besturen van (V)SO-scholen mee te werken aan een inventarisatie van de personele gevolgen van de bezuiniging op de invoering van passend onderwijs. Lees verder

De PO-Raad wil de uitkomst van deze inventarisatie als input gebruiken voor het verdere gesprek tussen de sociale partners en het ministerie van OCW over de invoering van en de bezuiniging van 300 miljoen euro op passend onderwijs.

Klik hier voor meer informatie op de website van de PO-Raad.