‘Passend onderwijs is een morele zaak’

‘Als mensen twijfelen aan het nut van passend onderwijs, dan wijs ik erop dat het ook een morele zaak is.’ Dat zegt directeur Luuk van Aalst van het bij VOS/ABB aangesloten samenwerkingsverband IJssel/Berkel. Bij dit samenwerkingsverband zijn 27 schoolbesturen aangesloten in onder andere de gemeenten Zutphen, Voorst en Berkelland.

Van Aalst stelt in een interview met de regionale krant De Stentor de vraag of ‘we er wat voor over hebben om leerlingen in hun eigen sociale omgeving op te vangen’.

Hij komt met een volgens de krant ‘extreem’ voorbeeld: ‘Er zijn wellicht ouders die het niet prettig vinden als in de klas van hun kinderen een zorgleerling wordt geplaatst. Het idee is dan vaak dat hun kind niet meer voldoende aandacht krijgt. Maar hoe denken ze erover als hun eigen kind een ongeluk krijgt en een handicap oploopt? Dan willen ze toch ook graag bekijken of het kind in de eigen omgeving naar school kan blijven gaan? Dat is het morele aspect van passend onderwijs.’

Hij benadrukt dat als passend onderwijs op 1 augustus 2014 wordt ingevoerd de reguliere scholen niet alle leerlingen zullen kunnen opvangen: ‘Het speciaal (basis)onderwijs zal heus niet worden afgeschaft. We verwachten echter wel van de reguliere basisscholen dat ze zich maximaal inzetten om zorgleerlingen op maat te bedienen. Alle 108 scholen in ons samenwerkingsverband geven in een onderwijsondersteuningsprofiel aan wat ze te bieden hebben. Dit werkt voor ouders ook heel verhelderend’, aldus Van Aalst.