Passend onderwijs: OCW naar samenwerkingsverbanden

Medewerkers van het programma Implementatie Passend Onderwijs van het ministerie van OCW voeren gesprekken met vertegenwoordigers van de samenwerkingsverbanden in oprichting. Alle schoolbesturen hebben hierover een brief ontvangen. Lees verder

De vertegenwoordigers van de samenwerkingsverbanden in oprichting ontvangen tijdens de gesprekken een overzicht van alle scholen en de leerlingenaantallen in hun regio en een voorlopig overzicht van het toekomstig budget. De gesprekken zijn ook bedoeld om te kijken wat de stand van zaken is met betrekking tot de oprichting van de nieuwe samenwerkingsverbanden en om te vragen waarmee het ministerie van dienst kan zijn.

In de brief die hierover aan alle schoolbesturen is verstuurd (zie rechterkolom), staat een oproep aan de bestuurders om door te geven met welke contactpersoon van het samenwerkingsverband in oprichting het ministerie contact kan opnemen.

Schoolbestuurders en vertegenwoordigers van de nieuwe samenwerkingsverbanden kunnen met hun vragen en opmerkingen terecht bij hun regiocoördinator van het programma Implementatie Passend Onderwijs:

Regiocoördinator Noord-Oost
Joop Groos
06-15038131
j.groos@minocw.nl

Regiocoördinator Noord-West
Gerda Brinkman
06-15038057
g.brinkman@minocw.nl

Regiocoördinator Midden-West
Jeroen de Weger
06-11038733
j.deweger@minocw.nl

Regiocoördinator Zuid-West
Amina Saydali
06-52367492
a.saydali@minocw.nl

Regiocoördinator Zuid-Oost
Lucie Beaufort
06-15038207
l.beaufort@minocw.nl

Bijlagen